Tarieven en vergoedingen

Met verwijskaart

In 2021 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op volledige vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ als u daarvoor een indicatie heeft.

De huisarts moet inschatten of uw psychische problemen vallen binnen de kaders van de DSM-5 classificatie. Het gaat hierbij om een voorlopige inschatting. De psycholoog bevestigt deze inschatting en stelt een officiële diagnose met DSM-5-classificatie vast.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Als uw diagnose in aanmerking komt voor vergoeding, dan vergoedt de ziektekostenverzekering uw behandeling volledig. De rekening gaat direct naar de zorgverzekeraar. Het wettelijk eigen risico wordt echter wel eerst aangesproken. Dit betekent dat u voor alle kosten die onder de basisverzekering vallen, de eerste € 385,- zelf moet betalen.

De datum van de start van de behandeling is bepalend voor de verrekening met uw eigen risico.  Een traject, gestart op 1 november 2020, spreekt dus nog uw eigen risico aan van 2020, ook al vindt de declaratie door onze praktijk pas ver in 2021 plaats.  Een traject dat is gestart op 2 januari 2021, spreekt het eigen risico van 2021 aan.

Belangrijk: Vanaf 2022 zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel vanuit de overheid het nieuwe bekostigingsmodel voor geestelijke gezondheidszorg. Dit betekent dat niet meer per traject of product wordt gedeclareerd maar per consult. Deze werkwijze heeft als belangrijk gevolg dat wanneer een behandeling is gestart in 2021 en doorloopt in 2022, twee keer het eigen risico wordt aangesproken ! Eén keer voor 2021 en één keer voor 2022.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u in deze online patiëntenfolder.

Zonder verwijskaart

De zorgverzekeraars vergoeden geen behandelingen voor problemen op het gebied van werk of relatieproblemen. U hoeft geen verwijzing van de huisarts te hebben om voor deze problemen bij ons terecht te kunnen. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen.

U betaalt zelf de rekening. Het tarief is dan € 105,- per 60 minuten.

In sommige gevallen worden de gesprekken door de werkgever vergoed.

Afspraak afzeggen of wijzigen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden.

Bent u verhinderd? Bel of e-mail dan tijdig af (minimaal 24 uur van tevoren). Belt u niet of te laat, dan berekenen wij € 52,50 en moet u de rekening zelf betalen (no-show tarief).

Hoe berekenen zorgverzekeraars de prijs?

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) rekent met ´Zorgzwaartepakketten´ en ´Producten´. Deze pakketten worden in minuten berekend. Onder het product vallen de intake, telefoontjes en de gesprekken (directe tijd) maar ook aanvullende diagnostiek, eventuele consultatie van specialisten, overleg, rapportage en administratie (indirecte tijd).

Er zijn 5 producten, waarbij de maximale kosten (2021) die wij aan de zorgverzekeraar moeten berekenen, zijn:

  • Product Kort (tot 294 minuten): € 522,13
  • Product Middel (tot 495 minuten): € 885,01
  • Product Intensief (tot 752 minuten): € 1434,96
  • Product Chronisch (tot 750 minuten): € 1380,49
  • Product Prestatie onvolledig behandeltraject: €228,04. Dit wordt alleen gebruikt als tijdens de intake blijkt dat er geen sprake is van een stoornis die valt onder de Basis GGZ.

Deze producten en tarieven staan dus wettelijk vast, verzekeraars vergoeden aan ons bepaalde percentages van dit zogenaamde Nza-tarief.

Particuliere tarieven

De tarieven die wij hanteren staan vermeld op onze website, en op het prikbord in de praktijk. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie voldaan te zijn. Vragen en/of bezwaren naar aanleiding van een rekening dienen binnen 15 dagen bij de betreffende behandelaar bekend te zijn.

Direct aanmelden