ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Cliënten leren om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken.  Hierdoor bent u in staat om uw aandacht te richten op de dingen die u werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden).

De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Welke behandelvorm past bij u?

Na de intake maakt de behandelaar een inschatting van uw klachten, achtergrond en mogelijkheden: wat is er aan de hand en wat is er nodig? U krijgt een dynamische diagnose en een DSM-5 classificatie. In de diagnose worden uw problemen verklaard aan de hand van symptomen, karaktereigenschappen en uw persoonlijke geschiedenis. De classificatie is het formele label van uw klacht.

Hulpvraag, diagnose en classificatie leiden tot een aantal mogelijke behandelmethoden. In onderling overleg met uw behandelaar kiest u samen de meest geschikte aanpak. Wij houden ons hierbij zoveel mogelijk aan de meest effectieve behandelmethoden opgenomen in de GGZ-richtlijnen van het Trimbos Instituut.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op