Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapie die u – voornamelijk door oefeningen – leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en daar anders mee om te gaan.

In cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. De effectiviteit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort.

Tijdens de behandeling krijgt u vaak huiswerk mee. Dat is in de vorm va opdrachten die voorvloeien uit de inzichten die tijdens de gesprekken ontstaan.

Het wordt toegepast bij angststoornissen, depressieve klachten, trauma gerelateerde klachten en werk gerelateerde klachten (burn out).

Welke behandelvorm past bij u?

Na de intake maakt de behandelaar een inschatting van uw klachten, achtergrond en mogelijkheden: wat is er aan de hand en wat is er nodig? U krijgt een dynamische diagnose en een DSM-5 classificatie. In de diagnose worden uw problemen verklaard aan de hand van symptomen, karaktereigenschappen en uw persoonlijke geschiedenis. De classificatie is het formele label van uw klacht.

Hulpvraag, diagnose en classificatie leiden tot een aantal mogelijke behandelmethoden. In onderling overleg met uw behandelaar kiest u samen de meest geschikte aanpak. Wij houden ons hierbij zoveel mogelijk aan de meest effectieve behandelmethoden opgenomen in de GGZ-richtlijnen van het Trimbos Instituut.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op