Tarieven en vergoedingen

Met verwijskaart

In 2022 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op volledige vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ als u daarvoor een indicatie heeft.

De huisarts moet inschatten of uw psychische problemen vallen binnen de kaders van de DSM-5 classificatie. Het gaat hierbij om een voorlopige inschatting. De psycholoog bevestigt deze inschatting en stelt een officiële diagnose met DSM-5-classificatie vast.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Als uw diagnose in aanmerking komt voor vergoeding, dan vergoedt de ziektekostenverzekering uw behandeling volledig. De rekening gaat direct naar de zorgverzekeraar. Het wettelijk eigen risico wordt echter wel eerst aangesproken. Dit betekent dat u voor alle kosten die onder de basisverzekering vallen, de eerste € 385,- zelf moet betalen. Wanneer uw behandeling doorloopt van het ene in het andere kalenderjaar, wordt in allebei de jaren het eigen risico aangesproken.

De tarieven die door de verzekeraars worden gehanteerd zijn een percentage van de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven. Er wordt per consult gedeclareerd.

De meest voorkomende consulten zijn in onze praktijk:

-GZ-psycholoog 60 minuten diagnose. De NZa heeft de kosten hiervan bepaald op €163,37.

-GZ-psycholoog 45 minuten behandeling. De NZa heeft de kosten hiervan bepaald op €120,99.

-Psychotherapeut 60 minuten diagnose. De NZa heeft de kosten hiervan bepaald op €187,62

-Psychotherapeut 45 minuten behandeling. De NZa heeft de kosten hiervan bepaald op €139,38.

De verzekeraar vergoedt ons een gedeelte hiervan. Per verzekeraar is het percentage anders. De genoemde tarieven zijn inclusief indirecte kosten, bijvoorbeeld voor verslaglegging.

Zonder verwijskaart

De zorgverzekeraars vergoeden geen behandelingen voor problemen op het gebied van werk of relatieproblemen. U hoeft geen verwijzing van de huisarts te hebben om voor deze problemen bij ons terecht te kunnen. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen.

U betaalt zelf de rekening. Het tarief is dan € 105,- per sessie (45 minuten).

In sommige gevallen worden de gesprekken door de werkgever vergoed.

Afspraak afzeggen of wijzigen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden.

Bent u verhinderd? Bel of e-mail dan tijdig af (minimaal 24 uur van tevoren). Belt u niet of te laat, dan berekenen wij € 52,50 en moet u de rekening zelf betalen (no-show tarief).

Direct aanmelden