Ga naar de inhoud

Informatie voor huisartsen

Informatie voor huisartsen

De huisarts heeft een cruciale rol binnen de doorverwijzing naar de GGZ. Wat betekent dit voor u als huisarts?

Er zijn drie mogelijkheden:

Praktijkondersteuner GGZ (POH)
Wanneer het gaat om klachten die buiten de DSM-5 classificatie vallen, kunnen die door u zelf of door de POH worden behandeld.

Gespecialiseerde Basis GGZ
Wanneer er sprake is van een psychische stoornis op basis van de DSM-5 of een vermoeden daarvan, is een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ op z’n plaats. De psycholoog in de GB GGZ stelt de diagnose en beoordeelt samen met de cliënt welke behandeling (product Kort, Middel, Intensief of incidenteel Chronisch) wordt ingezet.

Gespecialiseerde Basis GGZ

Wanneer er sprake is van een complexe en/of risicovolle stoornis dan moet er worden doorverwezen naar de Gespecialiseerde GGZ. Binnen de PPIJ hebben wij hiervoor beperkt ruimte en alleen plek voor interne doorverwijzingen van onze eigen praktijk.

Directe verwijzingen kunnen wij (dus) niet in behandeling nemen.

Welke gegevens moeten er op de verwijzing staan?

Naast de gangbare gegevens van de cliënt, is het voor een verwijzing naar de GB GGZ absoluut noodzakelijk dat er vermeld wordt:

• dat het om de verwijzing naar de Generalistische basis GGZ
• dat er sprake is van (het vermoeden van) een DSM-5 classificatie
• uw eigen gegevens, inclusief uw AGB-code
• de datum van de verwijzing

En als de psycholoog een andere diagnose stelt dan u?

Dat kan bijvoorbeeld omdat er toch geen DSM-5-stoornis wordt geconstateerd, of omdat er sprake blijkt te zijn van zwaardere problematiek die niet in de GB GGZ thuishoort. Dan verwijst hij/zij de cliënt terug naar u. 

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden, verzoeken wij u het aanmeldformulier op de site in te vullen. Indien wij nog vragen hebben over uw aanmelding dan nemen wij binnen een paar werkdagen contact met u op.

Vragen over uw afspraak of contact met ons op nemen?