Ga naar de inhoud

Cliëntgerichte therapie/experiëntiële therapie

Cliëntgerichte therapie/experiëntiële therapie

Bij persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie ligt de focus op de onderliggende emoties bij de problemen waar u mee worstelt. De therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat de therapeut niet uw klacht als uitgangspunt neemt, maar u als persoon. Hoe komt het dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment deze klachten heeft? De houding van de therapeut is niet-oordelend, empathisch en open. Hierdoor is er ruimte te ontdekken op welke manier u naar uzelf en naar anderen kijkt.

Mogelijk ontdekt u onderliggende behoeften waar u nog niet bij stil had gestaan. In de therapie krijgt u meer zicht op uzelf, niet alleen op de problematische kanten, maar ook op uw sterke kanten. Ook kan het zijn dat u zich realiseert dat u meer dingen van uzelf eist of verwacht dan passend is. Door beperkingen onder ogen te zien en gebruik te maken van uw mogelijkheden kunt u beter met moeilijke situaties in uw leven omgaan.

Welke behandelvorm past bij u?

Na de intake maakt de behandelaar een inschatting van uw klachten, achtergrond en mogelijkheden: wat is er aan de hand en wat is er nodig? U krijgt een dynamische diagnose en een DSM-5 classificatie. In de diagnose worden uw problemen verklaard aan de hand van symptomen, karaktereigenschappen en uw persoonlijke geschiedenis. De classificatie is het formele label van uw klacht.

Hulpvraag, diagnose en classificatie leiden tot een aantal mogelijke behandelmethoden. In onderling overleg met uw behandelaar kiest u samen de meest geschikte aanpak. Wij houden ons hierbij zoveel mogelijk aan de meest effectieve behandelmethoden opgenomen in de GGZ-richtlijnen van het Trimbos Instituut.

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden, verzoeken wij u het aanmeldformulier op de site in te vullen. Indien wij nog vragen hebben over uw aanmelding dan nemen wij binnen een paar werkdagen contact met u op.

Vragen over uw afspraak of contact met ons op nemen?