Stichting Zorgsaam IJsselstein

Psychologenpraktijk IJsselstein neemt actief deel in de Stichting Zorgsaam IJsselstein, het overlegorgaan voor Wijkgerichte Zorg:

Zorg leveren we niet alleen. Vaak heeft u als inwoner met meerdere zorgverleners te maken. Verschillende zorgverleners komen dan in beeld zoals uw huisarts, maatschappelijk werk, sociaal- en jeugdteam, psycholoog, of wijkverpleging. Afgelopen jaar heeft een groot aantal zorgverleners, het initiatief genomen om met elkaar te kijken hoe we deze zorg nog beter op elkaar kunnen afstemmen. Het gaat daarbij om afspraken die verder gaan dan alleen naar elkaar verwijzen.

We willen ook de zorg beter met elkaar inrichten en waar mogelijk de zorg in samenwerking leveren. Uiteraard houden we altijd rekening met uw privacy. Daarnaast hebben we veel aandacht voor preventie: we proberen gezondheidsproblemen of achteruitgang te voorkomen. Wat houdt dit in voor u als inwoner van IJsselstein? De zorg zal steeds beter op elkaar afgestemd worden. We hopen zo onze zorg te verbeteren en meer op uw behoefte af te stemmen.

Wij verwachten dat onze samenwerking de zorg voor u als inwoner van IJsselstein verbetert.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op
Psychologenpraktijk IJsselstein (PPIJ) | Psychologische behandelingen