Ga naar de inhoud

Onze praktijkregels

Onze praktijkregels

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 – 6872973. Op sommige dagen krijgt u direct iemand aan de lijn. Op andere momenten kunt u desgewenst het antwoordapparaat inspreken. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Per mail zijn wij te bereiken via info@ppij.net.

Afspraak afzeggen

U kunt uw afspraak afzeggen of verzetten tot 24 uur van tevoren. In principe zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Voor afzeggingen e.d. kunt u altijd ons antwoordapparaat inspreken of ons mailen naar info@ppij.net.

Wanneer u niet naar de afspraak komt, mogen wij bij de zorgverzekeraar geen consult declareren. Als u niet tijdig afzegt, kunnen wij in de voor u gereserveerde tijd geen afspraak meer inplannen met een andere cliënt en daarom brengen wij in dat geval een deel van de kosten (€ 55,-) bij uzelf in rekening. 

Indien u gemaakte afspraken rondom eventuele internettherapie niet nakomt, dan kunnen ook deze reeds door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.

Privacy/informatie aan derden

Op alle gegevens die u hier verstrekt, is het beroepsgeheim van de psychologen van toepassing en volgen wij de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Ons privacyreglement ligt ter inzage op de praktijk. Dit betekent dat voor alle informatie die wij aan derden verstrekken, uw toestemming nodig is.

Indien een bedrijfsarts of advocaat gegevens wil met uw toestemming, dient u altijd een machtiging ter verstrekking van deze informatie te ondertekenen. De behandelaar bepaalt of en welke manier er aan dit verzoek voldaan zal worden.

Bij de aanmelding is u gevraagd om toestemming voor rapportage aan de huisarts. Indien u hiervoor geen toestemming wilt verlenen, zullen wij dit noteren in uw dossier. Indien nodig kan in het kader van uw behandeling op anonieme basis consultatie met derden plaatsvinden.

Vervangingsregeling

Bij langdurige afwezigheid van uw therapeut zorgen wij in principe voor vervanging.

Vragenlijsten/testen

Het is mogelijk dat uw therapeut psychologische vragenlijsten of testen bij u wil afnemen. Uiteraard leggen wij hierbij uit waarom u deze lijst of test invult. U krijgt ook altijd mondeling (of schriftelijk indien u dat wenst) de testscores te horen en de betekenis hiervan. Wij voeren dit soort onderzoek uit via de regels van de Standaard Testgebruik van het NIP.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw behandelaar of over andere aspecten van de PPIJ dan kunt u dit direct met uw hulpverlener bespreken.

Indien dat niet kan of u komt er samen niet uit, neem dan contact op met de LVVP, tel. 030 – 2364338 of via www.lvvp.info.

Verder kunt u met klachten terecht bij het NIP, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam, tel. 020 – 4106222. Of bij het BIG-register, postbus 16114, 2500 BC Den Haag, tel. 0900 – 8998225.

Onze psychologen zijn bij al deze organisaties aangesloten.

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden, verzoeken wij u het aanmeldformulier op de site in te vullen. 

Vragen over uw afspraak of contact met ons op nemen?